Tarieven 2024

Fysiotherapie€ 46,50
Manueel therapie€ 55,50
Echo€ 55,00
Personal Health Check€ 90,00
Intake en onderzoek€ 53,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 51,00
Fysiotherapie rapport – Geschreven€ 35,00
Eenmalig fysio-/oefentherapeutisch onderzoek€ 68,00
Footbalance steunzolen€ 87,50

Niet nagekomen afspraak, zonder afmelding, of afmelding korter dan 24 uur van tevoren

Niet nagekomen intake, of afmelding korter dan 24 uur van tevoren

€ 33,00

€40,00

Volledige tarievenlijst aanwezig in de praktijk. Deze tarieven zijn onder voorbehoud van tarief wijzigingen.

Is fysiotherapie opgenomen in het basispakket?

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering, maar wordt meestal vanuit een aanvullende verzekering vergoed. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Heb je een chronische aandoening? Dan krijg je fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. Je betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. In de Zorgverzekeringswet vind je alle chronische aandoeningen. Deze chronische lijst bevat veel medische termen. Je kunt ook bij jouw zorgverzekeraar of bij één van onze Fysio’s navragen of je een aandoening hebt die op deze lijst staat.
* Heb je geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Artrose
Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijg je de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed, deze gaan echter wel eerst vanuit uw eigen risico.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel nogmaals 9 behandelingen.

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. Je kunt ook bij je zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of je een aandoening hebt die op deze lijst staat.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering
Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan krijg je mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van je zorgverzekering. Vraag je zorgverzekeraar naar vergoedingen van behandelingen fysiotherapie.

Is Fysio van Straten aangesloten bij alle Zorgverzekeraars?
Nee, Fysio van Straten niet met alle zorgverzekeraars een contract. Op Dit moment is Just (Live) uitgesloten, indien u hier verzekerd bent ontvangt u een particuliere nota. Voor de overige verzekeraars geldt, dat wanneer je een aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebt afgesloten, de behandeling door ons rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Indien je niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie, dan hanteren wij bovenstaande tarieven. Deze tarieven kunnen afwijken van de tarieven van jouw zorgverzekeraar

Eerste afspraak of nieuwe klacht?
Indien u voor het eerst komt (nieuwe patiënt), een nieuwe klacht heeft of langer dan 3 maanden niet bij ons bent geweest. Dan bestaat een eerste zitting uit 2 codes. Uw verzekeraar verplicht ons om aparte coderingen te gebruiken voor screening,intake/onderzoek en behandeling. Het grootste gedeelte van de dossier vorming vindt plaats buiten de behandeling.