GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie)

Gepubliceerd door admin op

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Advies en begeleiding

Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op:

  • Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op:gezonde voeding,
  • gezonde eetgewoontes,
  • gezond bewegen.

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contacten. Het aantal groepsbijeenkomsten kan per programma verschillen, maar is gemiddeld 12 keer. Daarnaast zijn er 1 à 2 individuele contacten met de zorgverlener die de GLI geeft.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30.  

Wanneer kan een GLI vanuit het basispakket worden vergoed?

Er zijn verschillende GLI programma’s. Een programma wordt vergoed als het programma is opgenomen op de website van Loket gezond leven van het RIVM. Alleen deze programma’s kunnen door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Hoe krijgt iemand een GLI?

De huisarts stelt de diagnose of de verzekerde een GLI kan krijgen De huisarts verwijst de verzekerde dan door naar een GLI.

Wie mag de GLI leveren?

Een GLI kan worden gegeven door leefstijlcoaches, door diëtisten en door fysio- en/of oefentherapeuten. Zij kunnen de GLI in hun eentje leveren, maar zij kunnen ook samenwerken en de GLI met elkaar leveren.

De sportclub wordt niet vergoed

De GLI motiveert de verzekerde tot regelmatig bewegen buiten de GLI om. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de verzekerde zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in de eigen omgeving. De zorgverlener van de GLI kan de verzekerde helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden.
Een fitness-abonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket.

Eigen risico

De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico.

Categorieën: Gezondheid